// sprawdz stan polaczenia z FB function statusChangeCallback(response) { if (response.status === 'connected') { // zalogowany w FB, pobierz dane profilu cStoreGetFacebookProfile(); } else if (response.status === 'not_authorized') { // zalogowany do FB, niewpisany do aplikacji, uzyskaj pozwolenia } else { // niezalogowany do FB } } // sprawdz stan logowania przez FB function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); } // polaczenie z FB API window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '1212343385594748', cookie : true, // wlacz ciasteczka // sesja xfbml : true, // parsowanie pluginow FB version : 'v2.4' // wersja SDK }); FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }; // ladowanie facebookowego JS SDK (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); // pobierz dane dotyczace zalogowanego profilu FB function cStoreGetFacebookProfile() { FB.api('/me', function(response) { $.post("https://www.sklep.milicon.eu/login/facebook",{ fb_response: response }, function() { window.location.replace("https://www.sklep.milicon.eu/login/facebook"); }); }, {scope: 'email,public_profile'}); } // logowanie do powiazanej aplikacji FB function cStoreFacebookLogin() { FB.login(function(response){ // zalogowano FB.getLoginStatus(function(response) { if (response.status === 'connected') { // zalogowany do FB i aplikacji cStoreGetFacebookProfile(); } }); }, {scope: 'email,public_profile'}); } // wylogowanie z powiazanej aplikacji FB function cStoreFacebookLogOut() { FB.logout(function(response) { // wylogowano z aplikacji FB }); } // akcja logowania po kliknieciu przycisku zaloguj $(document).ready(function () { $('#login-fb').click(function(){ cStoreFacebookLogin(); }); });